top of page

Vi råder over kompetencer inden for jura, compliance, regnskab og efterforskning

VORES TEAM

Jakob2.jpg
Hans4_edited.jpg

Jakob Dedenroth Bernhoft

Partner

Hans Fogtdal

Partner

Cand.jur. og ekspert i økonomisk kriminalitet herunder hvidvaskloven og GDPR. Certificeret DPO og han har en projektlederuddannelse (IPMA)

 

Har været kontorchef i Finansrådet (nu Finans Danmark), manager og forretningsudvikler i Deloitte samt juridiskchef i KPMG og FSR – danske revisorer.

Har siden 2016 drevet sin egen rådgivningsvirksomhed revisorJURA med speciale i GDPR og bekæmpelse af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. 

Co-founder af WhistleSoft, som sælger IT-løsninger til virksomheder til brug for whistleblowere samt yder konsulentbistand til håndtering af indberetninger fra whistleblowerer.

Formand for complianceboardet hos Creditro, som sælger IT-løsninger  til brug for opdagelse af svindel, konkursrisiko samt KYC-moduler til brug for onboarding af kunder i pengeinstitutter, revisionsvirksomheder, advokaterfirmaer m.v.

Har arbejdet med hvidvasklovgivningen siden 1999 og med GDPR de sidste 5 år. Hans bruges ofte i TV, aviser eller radio som ekspert og er også meget brugt som underviser og foredragsholder.

Tidligere vicestatsadvokat hos SØIK. 

Hans har i mere end 20 år beskæftiget sig indgående med sager i krydsfeltet mellem strafferet og erhvervsret. Han har således oparbejdet en indgående erfaring med håndtering af alle typer af sager med strafferetlig betydning, herunder forebyggende juridisk arbejde, compliance, krisehåndtering og som forsvarer i straffesager.

 

  • Advokat specialiseret i erhvervsstrafferet, investigations, straffeproces og compliance.

  • Har en baggrund som erhvervsadvokat hos en række større advokatkontorer, herunder med compliance arbejde og investigations hos Bech Bruun, Gorrissen Federspeil og senest hos Plesner.

  • Tidl. vicestatsadvokat hos SØIK og Rigsadvokaten med betydelig procedureerfaring fra bl.a. førelse af over 30 sager for Højesteret.

  • Forfatter/medforfatter bl.a. på følgende bøger: Børsstrafferetten (DJØFs forlag 2017, Den Kommenterede Hvidvasklov, DJØFs forlag 2019).

  • Kommentator og blogger i Jyllandsposten, Børsen og Berlingske Tidende

  • Ekstern Lektor på Københavns Universitet, foredragsholder, underviser og netværksleder om økonomisk kriminalitet

  • Founder af Tænketanken CONFIDENS om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet 

SAMARBEJDSPARTNERE

Vi stiller altid med det stærkeste hold

Icon revisor.png
magnifier-symbol_318-1787.jpg

Statsautoriserede revisorer

 

Økonomisk kriminalitet kan omfatter tilbageholdelse af indtægter og forfalskning af indtægts- og udgiftsbilag.

I de mindre virksomheder er det klassiske besvigelsestilfælde traditionelt forbundet med det forhold, at virksomhedens bogholder samtidig varetager rollen som kasserer. Denne dobbeltrolle øger mulighederne for at udføre eventuelle besvigelser.

I sager med særlig kompliceret kriminalitet inden for dette område, hvor overblik kræver omfattende ressourcer, har vi mulighed for at trække på vores netværk af statsautoriserede revisorer

Politiefterforskere

 

Vi samarbejder med specialister inden en efterforskning. Det giver kunden dokumentation for senere  ansættelsesmæssige eller retslige skridt i sager om tyveri, underslæb, mandatsvig eller lignende.

Efterforskning kræver indsigt i det lovmæssige grundlag og erfaring med politimæssigt arbejde. Vores specialister er alle uddannet inden for politiet og har mange års erfaring på området. 

 

  

LegalTech.PNG

Legal Tech

 

Økonomisk kriminalitet bliver til stadighed mere og mere avanceret. En leverandør virksomhed kan på overfladen se helt almindelig ud, men i virkeligheden i det skjulte driver en illegal forretning. Det kan være svært at gennemskue, men ikke desto mindre, så kan man som virksomhed komme i juridiske og imagemæssige problemer, hvis en en leverandør bliver afsløret i kriminelle aktiviteter.

 

Vi tilbyder i forbindelse med præventiv rådgivning IT-løsninger, som reeltime kan overvåge leverandører og andre af virksomhedens interessenter og finde mønstre i aktiviteter, som kan udgør en risiko for kriminalitet. Det er i dag en umulig opgave at holde øje med, om en person, som er tidligere kendt for kriminelle aktiviteter bliver reel ejer af en leverandør virksomhed eller kunde eller der sker andet, som kan kræver særlig opmærksomhed. 

bottom of page