top of page

YDELSER

Vi beskytter din virksomhed mod kriminalitet

Håndterer en mistanke

dgiver ved krise

Vi tilbyder løsninger inden for compliance, GDPR, hvidvask, efterforskning, forensics og erhvervsstrafferet

samt relateret teknologi til små og mellemstore private virksomheder.

Vi leverer integrerede løsninger ved risiko for økonomisk kriminalitet i form af forebyggelse, opdagelse og reaktion.

Programmører.png
check-boxes-large 2.jpg
Domino.jpg

Forebyggelse

Opdagelse

Vi hjælper virksomheder diskret, hurtigt og sikkert i tilfælde af mistanke om besvigelse, korruption, hvidvask af penge eller anden økonomisk kriminalitet. Lovgivningen og brug af straf og sanktioner er blevet en væsentlig vigtigere faktor i virksomhedernes perspektiv end tidligere, og compliance fylder stadig mere. Er der risiko for, at regler er blevet overtrådt, vil ledelsen i en virksomhed derfor ikke bare skulle rette op på fejlen, men også overveje, hvordan virksomheden og ledelsen skal forholde sig til de forskellige involverede myndigheder.

 • Forensics

 • Rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser mv. om risici ved økonomisk kriminalitet

 • Due diligence undersøgelser

 • Håndtering af whistleblower-indberetninger i tre lag

 • Konkrete undersøgelser/investigations

 • Forsikrings- og pensionssager

 • Årlige compliance-reviewsmpliance-reviews

Compliance rådgivning på tværs af juridiske områder med inddragelse af nødvendig ekspertise og teknologi. Rådgivningen kan bestå i gennemførelse af compliance checks, audits/reviews, udarbejdelse af GAP-analyser, udarbejdelse af juridiske analyser og manualer mv. Undervisning på udvalgte områder, skræddersyede træningsforløb, udarbejdelse af e-learningsmoduler, mock dawn raids, nyhedsformidling om compliance og håndhævelse. Vores rådgivning tager udgangspunkt i, at anvendelse af teknologiske løsninger bliver vigtigere og vigtigere.

 • Due diligence undersøgelser

 • Risikovurderinger

 • Etablering af compliance-foranstaltninger (Præventive forholdsregler)

 • Anti økonomisk kriminalitet

 • Overholdelse af GDPR-regler

 • Implemetering af whistleblowerordning

 • Opbygning og udvikling af complianceforanstaltninger

 • Thirdparty management – check af kunder og leverandører

 • Anti-hvidvask set-up

Virksomheder bliver ramt af kriminalitet og svig af forskellig art. Hvis krisen rammer er der brug for et effektivt beredskab og kompetent rådgivning til at sikre hurtige og optimale løsninger. Økonomisk kriminalitet kan påvirke en virksomhed på mange måder dels fra eksterne kilder som f.eks. industrispionage og cyberkriminalitet dels fra interne kilder som f.eks. illoyale ansatte, der misbruger adgang til virksomheden. Kompleksiteten i disse sager er stor, og kendskab til forensics, intern efterforskning, bevissikring, dokumentation og samarbejde med myndighederne er afgørende.

 • Interne undersøgelser og efterforskning

 • Håndtering af whistleblowere

 • Rådgivning i forbindelse med eventuel førelse af retssager eller straffesager

 • Bevissikring

 • Dawnraids – mock dawnraids

 • Politianmeldelse

 • Krisestyring - kommunikationsrådgivning

 • Myndighedshåndtering

 • Adgang til forsvarsadvokat

Håndtering

Risk.jpg

Specialer

 

Økonomisk kriminalitet af enhver art

Vi har omfattende erfaring med at udvikle og skræddersy compliance politikker og processer således, at risikoen for økonomisk kriminalitet elimineres og virksomhedens processer opfylder den gældende lovgivning.

 

GDPR-håndtering af en hver art

Vi hjælper virksomheder med at overholde de komplicerede og omfattende regler om persondata

 

Hvidvask beredskab

Vi assisterer med opbygning af de nødvendige hvidvask politikker og procedurer til overholdelse af hvidvaskloven og til forhindring af økonomisk kriminalitet

 

Anti korruption og bestikkelse

Vi hjælper med at eliminere eller reducere omkostninger og risikoen for kriminalitet, korruption og bestikkelse

 

Skatteproblemer

Vi indgår i overvejelser omkring risikovurderinger, politikker og procedurer, action plan og monitoring.

 

Overholdelse af anden lovgivning

Rådgivning og gennemgang af sager vedr. overholdelse af lovgivningen

 

Træning og undervisning

Vi tilbyder træning og undervisning til alle felter indenfor økonomisk kriminalitet

 

Whistleblowerordning

Vi tilbyder en løsning der omfatter whistleblowersoftware og en pakkeløsning til overbygning på whistleblowerplatformen i form af en integreret håndtering af whistleblowerunderretninger.

bottom of page